РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

СЕКСИЗМЪТ И СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Моля, ако преценявате, че сте имали множество разочарования с противоположния пол, не четете това. Изложението представлява поглед от философска гледна точка и изводите му може да са стресиращи за някои хора.

По официално определение сексизмът или половата дискриминация е проява на омраза,отхвърляне, дискриминация към хората заради половата им принадлежност, предопределяне на социалната им роля, сексуалната проява и правната свобода. Такова е и изтъкването, че един пол е по-висш от другия (мъжки или женски) и че човек принадлежащ към един пол не може да си позволи да има някоя от характеристиките на другия.

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------