РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Какво значи да си осъзнат?

Непрекъснато да се осъзнаваш. Осъзнаването е част от развитието и е процес без край. Човешкото развитие е свързано с осъзнаването. Няма осъзнаване, няма развитие. Мисловни конструкции от типа „Аз постигнах” могат единствено да попречат на осъзнаването, защото като безкраен процес за него е важно не постижението, а смисъла. Спирането на осъзнаването, означава спиране на развитието, което по Вселенските закони е равносилно на смърт.

Несъзнаваното , свободната воля и осъзнаването

Когато сънуваме става процес на обмен на информация между съзнаваното и несъзнаваното. В резултат виждаме „филмчета”. Това, което виждаме при сънуване може да е минало преживяване, минала опитност, изплувало несъзнавано съдържание или усещане за бъдещето. Но такава класификация е условна в зависимост от гледната точка, защото винаги имаме и трите неща. На базата на минали преживявания, картини и мисли, използвани като градежни блокчета, се изразява символично несъзнаваното съдържание и това винаги може да породи усещане за бъдещето или по-точно посоката, в която се движи същността на човека, която пък и определя неговото бъдещо битие.

Човекът е загубил вече познанието за символния език и затова въприема сънищата буквално. Страшното за наистина страшно, а веселото за наистина весело. Така, както не се усещаме за символизма на думите. Всяка дума има буквално значение и по-дълбок смисъл, и по-дълбок смисъл и т.н. Така, ако кажем за някой, че е сляп, той може да е физически сляп, но може да искам да кажем, че не вижда нещо в живота. Всяка дума, че и буква, има буквално, духовно и Божествено значение и не случайно се говори, че езикът човешки е дар от Боговете.

Така и сънищата имат своите многообразни значения. За да можем да си тълкуваме един сън, трябва да го запомним. Много пъти се събуждаме нощем, сещаме се какво сме сънували, а на сутринта нищо не помним. Това е така, защото това, че сме сънували и при събуждането „помним” съня, не означава, че той е в нашата памет. Ако се събудите след сън и си спомните съня и веднага станете от леглото и запалите лампата, в повечето случаи начаса ще се усетите, че сте забравили съня.

Това е така, защото при събуждане и затворени очи човек продължава да е в променено състояние на съзнанието и затова все още има връзка с изплували части от несъзнаваното: съня. В това състояние човек трябва да прехвъли съня в паметта си, т.е. да си го повтори мислено, „да завърти лентата” няколко пъти, за да може съня като икформация да мине в паметта. Е, в някой случаи това свата автоматично.

Това показва, че паметта, в която работи съзнанието, си е работна област само на съзнаваното и това, че сме сложили нещо там все още не означава, че го разбираме.

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------