РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Истинският човек е самодостатъчен

Истинският човек е самодостатъчен

Връзката на развитието на човека с отношението му към времето

Преди век и нещо в Париж се състояла сказка на тема “Използване
на математиката при кроенето на дрехи”. Оназ вечер в залата се били събрали
всички знаменотости на Парижката мода очаквайки да бъдат обогатени с нещо
полезно. Лекторът се изправил пред аудиторията, прокашлял се и започнал: „Нека
за удобство да приемем, че човешкото тяло представлява идеална сфера”….

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------