РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Хармонизация…към какво, към кого?!

Сега, ако ви запитам какво значи да си в хармония, ще ми изредите купчина изречения сглобени от нещо, което знаете или си мислите, че знаете, а това сте го получили и запомнили, защото все нещо трябва да запомните и човекът е такова животно, че запомня всевъзможни неща и приема самия факт на запомняне за достатъчен да гарантира достоверност.

Злото съществува, защото е отхвърлено от доброто

Хората са различни. Различни по всичко. По физически и психични характеристики. Обществото и семейството се опитват да ни направят еднакви, но няма как напълно да успеят. Ние сме различни и няма защо да се заблуждаваме, че си приличаме, че сме еднакви. Дори, когато ни изглежда да сме еднакви, просто не виждаме различията.

Затова всеки човек има различна съдба и не просто има различна съдба, а може да очаква да му се случват неща, които са си негови неща, които му идват, защото е точно такъв, какъвто е, а той е различен от другите и затова не може да получи нещо, което принадлежи на съседа му, колкото и да му се иска.

10 нерешени космически мистерии… които духовната наука може да обясни

Десетте нерешени от науката космически мистерии биха могли да бъдат обяснени, ако се използва доста по-широкия светоглед на мистиката и окултизма. Още повече, че някои „нерешени” космически мистерии са дело на окултисти. Идеята за паралелните вселени е въведена през 1895г. от философa Уилям Джеймс, който е привърженик на теософията на Сведенборг. Самият Сведенборг пише и теологични творби, които са послания от невидимия свят. Нека сега да започнем с нерешените космически мистерии.

Холографската Вселена, аналогията и болестите

…или защо не можеш лесно да избягаш от родовата карма

Холографската Вселена. Всъщност от всичките приказки за Холографската Вселена ни стига само едно основополагащо понятие: „Във Вселената всяка отделна частица съдържа информация за цялата Вселена”.

На помощ може да извикаме и законите на Хермес: „всичко е едно”, „каквото вътре, това и вън”, „каквото горе, това и долу”; които са си същото, но с повече конкретизация и практическа полза.

Та Вселената е холографска. Само в пространството? Или и във времето?

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------