РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Спасяването на българските евреи. Как точно е станало?

Историята винаги е била по-изненадваща, от това, което сме знаели. Следващият откъс е от книгата “И очите ми видяха Изгрева” на Николай Дойнов. В нея той описва живота си като ученик на всемировия Учител Петър Дънов (Беинса Дуно).

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------