РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

МАЛКО ХАЙКУ

Posted on | October 17, 2010 | No Comments

На жълти листа
есенен килим овехтял.
Слънце излиняло.

***
Пухкава, бяла
на котката опашката,
Одраска ме.

***
Вятърът пее.
Чайникът фучи кипящ.
Няма да ям.

***
Бял камък стои,
под него скърца пясък.
Спрях да почина.

***
Кръг на тавана.
Печката тихо бумти.
Кръгът играе.

***
Клонка във водата.
Там изворът ромоли.
Тук е дълбоко.

***
Малка снежинка,
Лети, играе и пърха.
Сива, гъста кал.

Comments

Leave a Reply

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------