РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Постоянното Несъзнавано Настроение

Posted on | August 20, 2010 | No Comments

Мирогледът и отношението към света определят основните реакции на човек, отношенията му към другите хора, себе-възприемането му. Той определя до голяма степен как ще се чувстваме в света. Дали ще сме щастливи или не.

Казва се, че мирогледът се базира най-вече на вярвания и убеждения, но според мен в основата и начина на изграждането му стоят първоначални чувства и настроения. Тези чувства и настроения обикновено не са съзнавани, но са определящи за съзнателното ни отношение към света. С тях са свързани убеждения като „няма безусловна любов”, „хората са лоши”, „мъжете не може да са верни” и т.н.

В темата “Неприемането е вредно” писах, че в човека има два вида чувства: бурни и „тихи”. Бурните са внезапни изблици, които съвсем явно изразяваме и усещаме. Тихите емоции са такива, които вървят тихо, все едно ги няма. Можем да усещаме някои от тях, но повечето си стоят в несъзнаваното и тихичко, но постоянно си работят. Те водят до натрупване на психично напрежение, което може да доведе до нови бурни емоции, до странни и неочаквани прояви на личността или до болести и неприятности в живота.

Тихите емоции създават нещо като Постоянно Несъзнавано Настроение (ПНН). Те оформят финално и чувствено мирогледа. Когато се появи типична ситуация, човек реагира спрямо ПНН. Затова той не просто проявява отношение към хората, но ПНН генерира и чувствата, с които това отношение е придружено. Мъж реагира емоционално, когато става въпрос как се гледат бебета и дали трябва да се хранят нощем. Той енергично обяснява как веднага след първия месец нощното хранене трябва да престане и да не се обръща внимание на ревовете на бебето. В неговото детство родителите му са се отнасяли строго и ограничително с него, защото така трябвало да се възпитават децата. В него се е формирало ПНН и мироглед, които са комбинация от съжаление за миналото, отхвърляне на родителите, желание за отмъщение прехвърлено към всички деца поради невъзможност да бъде извършено към родителите.

ПНН се формира при различни травмиращи ситуации в детството или по-късно. Първоначалната бурна емоции и неприемане на ситуацията преминават в тих елемент на ПНН. След това на базата на ПНН се формира или видоизменя мирогледа на човек. Момиче преживява в детството болезнено развода на майка си и баща си. Майката е реагирала с обида и ненавист към мъжа си. Това настроение преминава в детето и става част от неговото ПНН. На негова база се формира и поддържа съзнателното убеждение „мъжете не могат да бъдат верни”.

Разбира се при психоанализата ПНН може да се осъзнае и да се открият причините за неговото зараждане. Както казах в горната темата бурните емоции се осъзнават, а при изостряне на самонаблюдението могат да се усещат като промени в енергетиката и това да бъде сигнално звънче за изживяване на емоцията без поддаване на ретроградните й прояви.

За откриване на ПНН може да си послужим със средствата на музиката. Характерно е, че в каквото и настроение да се намира, човек избира такава музика, която съответства на настроението му. Така, ако е тъжен и иска да се разведри с музики, пак ще избере потискаща мелодия. Когато уж сме спокойни и весели, изборът на музиката определя какво е ППН.

Можем да се върнем назад и да помислим каква музика наистина ни харесва и каква музика най-често си пускаме по свой избор. Другия вариант е да си кажем: „Ето сега аз искам в главата ми да зазвучи мелодия или песен, когато да съответства на моето вътрешно настроение” и да се оставим това да стане. Подобен белег за вътрешното настроение е и спонтанно влязлата в главата ни мелодия. Тя не би влязла, ако няма с какво да резонира вътре в нас. Разбира се, трябва честно да анализираме какво настроение носи мелодията, да прибегнем до услугите на приятел или потърсим информация в мрежата. Например, ясно е, че повечето варианти на метъл музиката изпълнени с насилие и необузданост, показват какви са били детството и детските възприятия на личността.

ПНН е това, което из основни определя отношението ни към хората и света, към себе си и субективното чувство за щастие. Познаването му само може да ни лиши от неприятни усещания и моменти.

Comments

Leave a Reply

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------