РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Задачи, които всеки човек има на Земята

Posted on | June 25, 2010 | No Comments

Ние говорим за задачите, които човек има да върши на Земята. Те са няколко групи и тяхното разбиране може да разшири възприятията за духовния път. Освен това различните видове задачи имат нужда от различни средства и опитности, с които си служи човека. Накрая има и универсални закони, с които човек да съобразява действията си независимо от задачите.

Първата група задачи са свързани директно с човешката еволюция. Доколко човешката еволюция като най-високо ниво днес е стигнала до развиването на мисленето, то мисленето на човечеството е основен обект за работа. Правят се усилия за премахване/преобразуване на негативните мисловни форми и за изграждане на ново мислене, което ще води човешката еволюция в правилната посока. Това е реформиране на човешкото мислене и човешки отношения, което може да се извърши по множество начини. Съдаването на литературни произведения, обществената дейност, политическата дейност и каквато и да е дейност свързана със създаването на нови образци на човешко мислене е присъща на хората натоварени с такива задачи. Необходимо е да се развиват опитности предимно в тези направления.

Втората група задачи са свързани с разпространението на любовта и мъдростта чрез религиозни и духовни учения и школи. Те са свързани с духовното развитие и разпространението на духовните истини и мъдрост. Изучаване на Вселенските закони, законите на човешката еволюция и разпространение на тези знания в достъпна и подходяща за съвременното общество форма. Тук са необходими опитности свързани с философския начин на мислене, сравнителното изучаване на религиите и прилагане на практика на препоръките на духовните учения. Защото нищо не е научено напълно, докато то не се практикува физически в реалния свят. Това е най-важната група задачи, но доколкото и те са свързани с начина на мислене на човечеството, духовните учения постигат напредък индиректно и чрез промяна на мисленето на човечеството. Например, психологията и психоанализата са науки, които в науко-образна и приемлива за съвременното общество форма са изключително полезни за промяната на човешкото мислене. Те са част от първата група задачи. Например, идеите на психологията за позитивното мислене, неотхвълянето на отрицателното в нас и света около нас, индивидуацията, разширяването на съзнанието чрез избягване на крайностите в мисленето, самопознанието подготвят мисленето на човека за възприемане на висшите духовни идеи.

Третата група задачи са свързани с цивилизационното и културно развитие на човечеството. С организацията на човешкия живот, цивилизационния напредък (напр. превозни средства). Техни представители да художници, учени, мислители и т.н.
Всеки идващ на Земята си е избрал преди това някоя от тези задачки и трябва да си я „спомни”, за да я върши не по-зле от другите задачки, които си е поставил. Разбира се, това не пречи човека да се занимава с медитация, йога, сърфинг и т.н. Ние говорихме в темата за егото („Сам да се вържеш на колче в полето”) за планирането и как то може да бъде вредно като отклони човек от изпълняването на истинските му задачи. Планирането не винаги е вредно. Планирането може да дойде след продължителни логически разсъждения като през цялото време този процес бива фалшифициран от заблуди и страсти. Тогава това планиране е просто планиране на заблудите. Но планирането може да дойде в главата и като моментен проблясък, резултат от силноемоционални и възвисяващи преживявания, продукт на осъзнавания след прежеивени изпитания и страдания. Тогава планирането е спуснато отгоре и то наистина е висше планиране.

В темата за „Да правиш добро и да се бориш за доброто” показах едно математическо доказателство, което показва, че решения базирани само на логиката (каквото е и планирането повечето пъти) не се знае дали са правилни и неправилни. Моя призив обаче не е срещу пкланирането, а мисъл, че в планирането трябва да вземат повече участие проблясъците, усещанията, чувствата. Има един метод за това как да откриеш истинския си смисъл на живота като критерий за откриването е степента на чувствата, които се изпитват. Нека всички планираме, но да допуснем и гласа на нашето несъзнавано в планирането :) То си е наше несъзнавано.

Стигнахме до универсалните закони, които са част от всяка задача. Например, „обичай враговете си”. Закона на любовта. Вие може да сте избрали да бъдете ръководител на голям строителен обект. Ръководеното на проекти е избретено за пръв път в строителството на военни обекти. То съдържа методи и средства за планиране и контрол, така че да бъдат подсигурени крайните срокове и най-важното да не се надхвърли бюджета.

Тази работа може да е част и в унисон с вашите задачи на земята, може и да не е. Да предположим, че е. Тогава в работата и свързаното с нея планиране няма нищо лошо…..докато изпълявате закона на любовта. Вие трябва да прилагате този закон към всеки свой подчинен, контрагент, инвеститор и т.н. И тук пак идваме до идеята за вътрешния живот и външния живот. Едно е как вие си вършите работат във физическия свят друго е как вътрешно я възприемяте и какво е вътрешното ви отношение към хората. Вие може да се накарате и дори да накажете ваш служител в интерес на работата, но ако вие го „наказвате” и вътрешно, имате неприязън към него, то вие отстъпвате от закона на любовта. Ако вие го наказвате, но вътрешно го обичате и приемате като свой брат, то вие изпълявате закона на любовта. И ако в процеса на работа установите, че вие все по-често отстъпвате от любовта, то тази работа не е за вас и трябва да я смените, защото търпението ви в този случай е грешно. Да я смените със друга, където ще успявате да запазвате любовта в себе си.

Какъв ще стане човек във физическия свят няма значение. Ако вие имате достатъчно любов в себе си и изпълнявате задачите, с които сте дошли на земята, то може да си позволите да планирате и станете и милионер, и банкер или дори илюминат :).

Идваме и до следващото разделение на задачите. Някой може да има задачи свързани с развиване на себе си и човечеството, а друг може да има задачи свързани само със собственото му развитие. Развитието на другия може да е толко важно за него и да отнеме толко ресурси, че да не може да си позволи изпълнението на задачи за човечеството. Това може да е човек, който дотам е влошил, например, мисловния си модел, че ако сега не отдели всичките си ресурси за развитието на себе си, може да причини множество вреди и страдания на другите хора. Може да е човек, който трябва този живот да се подготви изключително добре, защото следващия ще върши особено важни задачи за човечеството.

Име нещо последно, което два окраска на всички видове задачи и това е конкретния еволюционен план за човечеството в дадения момент. Това е нивото на развитие и прехода между човешките раси и подраси. Кое е това точно ниво и преход казват, че го знаели най-големите адепти. Според мен водещи за цялтоо човечествот трябва да станат любовта, следването на висшите закони и възприемането на висшите идеи.

Сподели във Facebook

Comments

Leave a Reply

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------