РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

ДУАЛНОСТ…ПОЛЯРНОСТ….ММММ, ПРЕКРАСНО

Posted on | June 9, 2012 | No Comments

“Когато всички узнаят, че красотата е красива, това е грозно вече.
Когато всички познаят доброто като доброта, това не е добро.”

Дао Дъ Дзин

Мммм млада брачна двойка, радост, целувки, усмивки, искри между двамата, между мъжа и жената, играта на мъжкото и женското, щастливата двойка. Истинско привличане и изглежда любов. След някоя и друга година недоволство от другия, натякване, че е толкова различен, опити да го направиш като себе си. След някоя и друга година опитите успяват, двамата дори физически заприличват един на друг. Поради това загубват всякакъв интерес към другия, та какво ли могат да получат от него. Няма искри, няма интерес, няма енергия, няма близост. Има двама, но не и двойка.

Едно от първите ограничавания на Бог е била светлината. За да създаде нещо във Вселената, Бог трябва да се ограничи, всяко конкретно нещо е в дадена степен ограничаване на Божественото, за да се получи нужната форма на проявление.

Така са се появили светлината и тъмнината. Светлината ограничава тъмнината и тъмнината ограничава светлината. Няма едно без друго. Ето ви думата Тъмнина. Опитайте се да видите думата Тъмнина, без да виждате ограничаващия я фон. След това се опитайте да видите ограничаващия фон, без да видите думата Тъмнина.

Предполагам усетихте безмислието на една от големите човешки илюзии. Илюзията, че може да има светлина без тъмнина. Илюзията, че светът може да бъде разделен на дуалните си части. Е, не може. Всяка дуалност е едно цяло и едно цяло в друга дуалност и така до края на света, докато се усети, че светът е Едно.

Ние тези неща ги наричаме противоположности и противоречия, и ужасно страдаме, че те съществуват. А това са всъщност полярности, между които тече енергия. Там, където тече, където има полярност, където има напрежение, там има живот. Където не тече, няма живот, няма интерес, има скука и смърт.

Съвсем практически примери. В интимната двойка става обмен на енергии, а се получава обмен заради полярността между двамата. Докато те запазват полярността, между тях ще има обмен на енергия, ще има интерес, ще има интимна двойка. Колкото постоянно време са заедно, толкова повече се уравновесява потенциала между двамата, няма енергиен обмен, умира интереса, стават двама механично съжителстващи.

Представяте ли си. Има двойки, които не пускат другия да „живне”, държат да е постоянно с тях. Някрая го получават в своя затвор само заради егоистични интереси, но го губят като партньор.

За да се поддържа полярността във връзката, жената трябва да си остане жена, а мъжът мъж. Това означава мъжът да може да си върши и своите мъжки неща: да се среща с мъже приятели, да гони своята цел в живота, да има моменти, когато живее на ръба. Жената да си остане жена: да се среща със жени приятелки, да има досег с Природата, да отдава своята любов.

Работеща икономика означава икономика, в която има предлагане на стои и услуги и съответно търсене на тези стоки и услуги, т.е. става обмен на енергия, обмен на стоки и услуги, движение, задоволяване. Колкото повече обмен има, толкова по-жива е икономиката.

Това е и хармонията – оптимален обмен на енергия в една система. Такова движение на енергията, което преодолява блокажите в системата и доставя енергия до всяка нейна част. Блокажът може да се изрази като болест в орган от човешкото тяло или като стачка на жп работниците в икономиката. Когато имаме блокаж, трябва да увеличим полярността и да вкараме повече енергия в системата. Например, за човешкото тяло това може да се постигне с дихателни упражнения, а за икономиката с увеличение на заплатите на жп работниците.

Ние като хора реално недоволстваме не от полярността и противоречиата, а от блокажите, които могат да се появят. Когато ние усетим недоволство от някакво противоречие, това означава, че у нас то е свързано с някаква блокировка, която трябва да изчистим.

А всяка блокировка, която може да появи у нас, е свързана с невъзможност или нежелание за отдаване или получаване на енергия. Даването и получаването са толкова важни за хармонията и съответно за човешкото здраве.

Даването и получаването. Средствата, с които да живеем щастливо в света на противоречията преобразувайки полярността в своя полза. Те означават движение на енергията, движение, радост, живот. Няма живот без движение.

Илюзията за почивка си е просто илюзия. Всяка истинска почивка е движение на друга енергия в друга посока. Всяко спиране е смърт. Няма спиране, няма пенсиониране, има движение. Който се движи, ще живее, който се движи гъвкаво в света на полярностите, ще живее още по-дълго. Търкалящите се камъни мъх не хващат…..

Comments

Leave a Reply

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------