РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА И КОГО ОБСЛУЖВА ТЯ

Posted on | March 26, 2011 | 7 Comments

Според теорията на конспирацията има определени сили и групи хора в света, които целят постигането на своите цели независимо от това, че постигането на тези цели може да причини беди и страдания на останалото население. Още повече, тези сили и групи незнайно по какви причини имат за цел да причинят директно беди и страдания на останалото население. Техните действия са тайни и се основават на силови предимства като власт и пари.

Конспираторите изглеждат всемогъщи, но все пак са се провалили или постоянно се провалят в нещо. Не могат да опазят тайните си. Навсякъде можем да намерим информация за безброй конспиративни операции започвайки от убийството на Дж. Ф. Кенеди и завършвайки с това, че Ал Гор е извънземен. Има и определени групи хора – антиконспиратори, които са се заели със разкриване и оповестяване на конспиративните планове и операции.

Но напук на очевидната публичност конспиративните операции изглежда си продължават и според антиконспираторите това се дължи на неверието на хората. Хората не вярват, че може да има такива действия или пък не могат да повярват, че информацията за такива тайни конспиративни операции може да стане публично достъпна и затова я смятат за измислица.

Вече имаме основните елементи в историята за конспирацията: конспиративни групи и сили, антиконспиратори и всички останали хора, които според антиконспираторите са повлияни от конспиративни операции и затова не вземат активна страна по въпроса.

Ясно е, че без антиконспиратори теория на конспирацията не би имало. Също така,  за съществуването на антиконспираторите  е без значение дали има или няма конспиратори. Дори да няма конспиратори, то антиконспиратори винаги може да има. Нашата цел не е да доказваме дали има или няма конспиратори, а да се опитаме да разберем кого обслужва теорията на конспирацията.

За нас е пределно ясно, че конспирации и тайни договорки в света има. Такава конспирация е тайният договор между Хитлер и Сталин. Подобна е конспирацията на масонството за управление на политическите сили в света, макар че тази цел е достатъчно явна и се споменава по-символично или по-директно в различни масонски издания.

Истинският конспиратор обаче не би се занимавал с минали събития, за него е важни какво ще стане в бъдеще. Също така за него по презюмпция всяко тайно действие или операция води до страдания и нещастия за населението. Това е едва ли не най-основната особеност на теорията на конспирацията. Всяко тайно действие на правителство или много богати хора е лошо, а ако не е тайно, то сигурно има някаква тайна част. Антиконспираторите задават привидно логичен въпрос: ако съответната операция не е свързана с нещо лошо, то тогава защо ще е тайна?!

Напоследък сме свидетели на искания и действия в световен мащаб за разсекретяване на документи и факти свързани работата на държавни организации. Собствениците на някои Интернет сайтове станаха милионери, но това не дава отговор на въпроса защо държавата трябва да има тайни от своите поданици.

Това, че някои държавни служители използват прикритието на държавната тайна, за да скрият собствените си лични мръсни тайни, не означава, че държавата няма право да пази тайни, които да са от полза на цялото общество. Серийни убийци се залавят чрез провеждане на тайни операции, а бизнес-идеи трябва да бъдат известно време в тайна, за да има полза от тях.

Тук опираме до втората причина. Ако човек се чувства безпомощен да разбере какво и защо се случва около него, той е склонен да се отдаде на опростяване. Според учените подобна склонност е особено силна при хора, които искат да са авторитети по множество въпроси, да са умници в очите на другите, но по природа са мързеливи и не отделят време да се информират. Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.

Антиконспираторите са подозрителни към държавата за всяка нейна тайна. Това ги изпълва с несигурност. Стигаме до още една характерна особеност на антиконспираторите. Те имат боолезнено желание да контролират и да се чувстват значими. Всяка тайна скрита от тях ги поставя в несигурност и ги кара да се чувстват недостатъчно значими и пренебрегнати. Когато те си обяснят тайната по някакъв начин, това им възвръща чувството за контрол и значимост, и ги кара да казват тържествуващо: „аха, хванах ви!”

Има значение и митът за еднаквостта. Смята се, че всички хора са еднакви. Това пък води до мисленето, че всички хора могат да възприемат действителността по един и същи начин. Така някои хора и мислят, че начинът, по който правят изводи за света около тях, е като на всички останали, което се смята за достатъчно доказателство за неговия реализъм.

Хората не са еднакви. Имат различно развитие на интелигентността, различно емоционално богатство, различна интуиция. За начина на възприемане на света има значение развитието на личността, защото това не е прост процес на възприемане на факти, а личностно изживяване и възможност за виждане на скритите взаимовръзки.

Някои хора са склонни да вкарват света в рамките на собствените си възможности за възприятие. Когато те срещнат нещо ново и непознато, желанието да си го обяснят и по този начин да намалят заплахата за собствената си сигурност ги кара да го смачкат и да го вкарат в рамките на нещо познато. Назначен е нов генерален директор на държавно предприятие. Антиконспираторът веднага ще каже: „този е роднина на някой министър”. Когато си обясни за себе си този факт, той се чувства вече добре, спокоен, разбираш, контролиращ. Друг е въпросът, че може да има безброй причини за това назначение, вкл. и професионални и личностни качества, които антиконспираторът не може да оцени поради ограничеността на своето съзнание.

Голямо значение за кариерата на антиконспиратора има и магическото мислене. Магическото мислене е мислене, при което се приема, че малки действия извършени по определен начин могат да предизвикат големи последствия. Реклама ви казва, че ако ползвате този парфюм, то всички мъже ще се влюбят във вас. Закупуването на парфюма заради тази реклама е магическо мислене.

В основата на магическото мислене е първо голямото желание за постигане на нещо, второ намирането на уж лесен начин за неговото осъществяване и трето приемането на самозаблудата, че нещо е възможно просто, защото го желаем. При антиконспираторите има голямо желание да разберат света и да се чувстват значими. Изнасянето на някаква грандиозна тайна за конспирация и нейното научаване са възможността да се почувстват значими. Приемането на информацията на конспирацията за истина без желание за лична проверка на нещата е самозаблудата.

В подкрепа на самозаблудата на конспираторите стои парадоксът, че всяко нещо може да се докаже по логически начин. Също така обратното на това нещо също може да се докаже по логически начин чрез подходящо избиране на факти. Още по-лесно става като се използва една конспирация, за да се докаже друга и обратно.

Всеки уж научен подход за доказване на теория на конспирацията е логически извод, за който не можем да знаем дали е верен или не. Можем да се позовем на доказана теорема от Теорията на Програмите, която гласи, че за всяка програма не може да бъде съставена нова програма, която да проверява дали първата е вярна или не. Логическият извод по същество е краен алгоритъм, т.е. програма. Оттук можем да направим извод, че каквото и логическо доказателство да вземем за някоя конспирация, то не е ясно то дали е вярно или не.

Но както казахме, антиконспираторите се интересуват предимно не от верността на логическите изводи, а от задоволяване на психичните си потребности. Колко ли от тях биха се опитали лично да проверят нещата или да развият съзнанието си, така че да могат да ги обхванат. Обратно, те смятат себе си за прави, а всички останали за заблудени. Изживяват се като единствените които носят истината на света.

А истината в случая показва най-голямата самозаблуда. Повечето твърдения на антиконспираторите и техните следовници за причините за всички беди и злини са проекция на самите антиконспиратори. Те търсят вината и причината за беди и злини извън себе си, за да не я намерят в себе си. Занимават се с евентуални чужди погрешки, за да не се занимават със себе си. Занимават се с това, което правят другите, за да не почнат те самите да правят нещо.

Прехвърля се вината за лошия живот върху външни обекти, за да не се види собствената вина за това. Най-бруталният пример е свързан с обвиненията към политиците. За всички проблеми и злини се обвиняват политици, конспиратори и мафии. Но нима не сме видели всевъзможни политици за последните двадесет години?! Нима не се изредиха политици от всевъзможни класи и прослойки на обществото, със всевъзможни професии и културологични нагласи?! Та откъде се вземат политиците, които управляват народа?! Да, от самия народ. Не ги внасяме от Марс.

Ако политиците управляват по този начин, то е защото народът е такъв и ражда такива политици. Не можем да оправим политиците, ако сами не оправим самите себе си лично всеки от нас. Искаме високи заплати, а не искаме да работим. Искаме реформи, а не искаме да поемем тежестта им. Искаме справедливост, а не искаме да понесем ударите на закона. Искаме да не се назначават държавни служители по роднински, но искаме лично нас да уредят на синекурна служба.

Не са само нещата с политиците. Протестираме срещу финансовите пирамиди, а алчността ни кара да влагаме в тях, което обуславя тяхното съществуване. Протестираме срещу корупцията на катаджиите, но предпочитаме да си запазим контролните точки срещу десетарка. Протестираме срещу образованието и медицинското обслужване, а не искаме да отделим повече пари за тях.

Светът ще се оправи, ако всеки се справи със себе си. А конспирациите дали ги има или няма пак от нас зависи. Нима не е конспирация да откраднеш бензина на съседа си?! Или да сплетничиш?! После се питаме дали има конспирация. Има разбира се. Тя е наше дело.

 

Comments

7 Responses to “ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА И КОГО ОБСЛУЖВА ТЯ”

 1. Ани
  March 27th, 2011 @ 10:38 am

  Мисля, че еднакво опасно е залитането в параноята, че всичко е конспирация или в обратното – слагането на розови очила, че “такова животно нема”, както обичат да казват шопите. Нямаше ли конспирация при откриването на ядрените технологии. Само за добро ли беше използвано това откритие.

  Логично е в такъв случай човек да се замисли до колко в момента разработките за влияние на климата са полезни или вредни. И дали не са опасни. А не се ли криеха дълго време различните разработки в областта на генното инженерство. И там същият въпрос е в сила.

  Божидаре, казваш: “Светът ще се оправи, ако всеки се справи със себе си. А конспирациите дали ги има или няма пак от нас зависи.Нима не е конспирация да откраднеш бензина на съседа си?! Или да сплетничиш?!” Има разлика. Каквато е между един обикновен нож и ракета “Круз”. Хубаво е това дето казваш, че всеки трябва да се справи със себе си. Но как ще го направиш, ако физическото ти оцеляване е под въпрос…? Защото някои велики сили са решили да бомбандират страната ти например?

 2. bojoz
  March 27th, 2011 @ 3:33 pm

  Ножът убива не по-зле от ракета Круз. Сплетните са убили не по-малко хора :(

  Физическото оцеляване няма значение. Духовното е важно и всяко отстъпление от него ще ни изроди и физически.

 3. Zdravka
  April 23rd, 2011 @ 6:34 am

  Нима нашето духовно съвършенство ще попречи на тези, които използуват съвременните машини за манипулация на природата,предизвикващи земетресения, наводнения и цунами? Или пък появата на нови болести, може би предизвикани от аерозолите, пръскани от специални полети на самолети ? Хайде да излезем от кръга на пожелателното и се прехвърлим върху конкретното в света.По-лесно е да се хванеш за красивата проповед,за начина да станем съвършенни, по-трудно е да изживееш настоящето.

 4. Diana
  May 1st, 2011 @ 9:10 pm

  Не бих се съгласила за това кое е по-лесно и кое по-трудно.
  Добре, изживяваме си настоящето, после и бъдещето :)
  И какво?
  Какво толкова сме направили, като сме го изживели, без поне да сме се опитали да станем по-съвършени, без да сме обърнали внимание поне на една красива проповед?
  Пък като е толкова трудно изживяването на настоящето, ами не го живейте.

  Също – кое е пожелателно и кое е конкретика?
  За мен “Светът ще се оправи, когато всеки се справи сам със себе си.” е именно конкретика – директен подход за подобряване на ситуацията. Знам, че изглежда смътно и абстрактно, но ако се позамислим по-дълбоко – не е така.
  А това, на което Вие казвате конкретика, за мен е празно вайкане, което на никого не помага. Обаче – да вляза и аз в духа на световната конспирация :D – на някои им изнася хората да не се занимават със собственото си развитие и усъвършенстване, ами да си хабят енергията и силите във въпросното вайкане. Моля, не им доставяйте това удоволствие!

 5. Гоцо
  May 6th, 2011 @ 10:59 pm

  Автора си противоречи.
  Опитва се по логичен начин да докаже че конспирациите са нищожни. Като основен аргумент е именно това че те ползват доказателство в своя полза единствено логиката.
  И най-обичам да се слага нещо под общ знаменател. Това е опростяване. А опростяването го дава като довод за нищожност на конспирациите.
  Добър опит за логика и интелектуалничене.
  Единствено вярно е това, че трябва всеки да е по-добър и да търси доброто в себе си, така ще го види и навън. Това относно субективизма, но какво да правим с обективното зло?

 6. bojoz
  May 7th, 2011 @ 4:47 am

  Защо да казвам, че са нищожни?! Дори цитирам някои.
  И не казвам, че конспираторите ползват само логиката. Много ясно е казано как несъзнаваното подтиква любителите на теории на конспирациите.
  Хора, абе четете всичко, а не по диагоналната система :)

 7. Димитър
  June 8th, 2012 @ 8:41 am

  Поздравления за автора, много добра статия! Дано повече хора я прочетат.

Leave a Reply





 • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

  * = required field
 • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

 • ВРЪЗКИ/Blogroll

 • ------------------------
 • Блог класация
 • ------------------------