РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

10 нерешени космически мистерии… които духовната наука може да обясни

Posted on | December 19, 2010 | 2 Comments

Десетте нерешени от науката космически мистерии биха могли да бъдат обяснени, ако се използва доста по-широкия светоглед на духовната наука. Още повече, че някои „нерешени” космически мистерии са дело на занимаващи се с духовни науки. Идеята за паралелните вселени е въведена през 1895г. от философa Уилям Джеймс, който е привърженик на теософията на Сведенборг. Самият Сведенборг пише и теологични творби, които са послания от невидимия свят. Нека сега да започнем с нерешените космически мистерии.

1. Паралелните вселени

Възможно е да съществуват повече от една Вселени едновременно. Можем да определим като Наша Вселена всичко, което можем да видим, усетим и проверим с научни инструменти като анализ на излъчвана или отразена светлина (напр. телескопи). Видимата Вселена за нас има ясен състав (космическите тела) и структура (разположението им).

По теорията за холографската Вселена всяка частица от нея се повтаря в Цялата Вселена. Това е съответствието на духовните закони: „Каквото вътре, това и вън”, „Каквото горе, това и долу”. По теорията цялата наша видима Вселена трябва да повтаря цялото, да повтаря огромната и безкрайна Вселена.

Както видяхме, горе сме направили една дефиниция на Нашата Вселена, тъй като без дефиниция на една Вселена няма как да установим дали има други. Самата дефиниция е без значение стига да обхваща нашите осезаеми пространство и време.

Времето, което стимулира прехода от едно състояние в друго, ражда пространството, което всъщност е съвкупност от всички преходи от едно състояние в друго. Нашата Вселена повтаря цялата Същност, но не може да изчерпи цялата Същност. Цялата Същност наричаме всичко сътворено. Ако нашата Вселена би се припокрила с цялата Същност, то нашите възприятия могат да обхванат Цялата същност, т.е. да обхванем безкрайността, но ние не сме Твореца, така че това няма как да стане.

Така Нашата Вселена повтаря Цялата Същност, но не е Цялата Същност, което означава, че в Цялата Същност има друга област в пространството, която е различна от Нашата Вселена, но подобна на Нашата Вселена, защото онази област ще повтаря Цялата Същност, а съответно и Нашата Вселена. Тоест, това е поне една паралелна Вселена подобна на нашата.

Ясновидците могат да получават информация от поне няколко паралелни Вселени и съответно да оценяват въздействието на нашите локални действия върху паралелните Вселени. Пак по теорията за холографската Вселена нашите действия се отразяват на Цялата Същност и на паралелните Вселени.

Всеки човек има свои копия, живи същности, които живеят в паралелните Вселени.

2. Червееви дупки или портали свързващи различни части от вселената

Чрез такива портали може да се пътува от точка А до точка Б в дадена част от Вселената изпреварвайки дори светлината. Това не е изненадващо след като се знае, че това пътуване и сега става чрез пътуването на човешкото съзнание, а за човешката мисъл ограничения на скоростта няма. Пътуването става чрез издигане по невидимите нива на висшите светове до мястото, където може да се осъзнае времето. А понеже времето ражда пространството, там съзнанието може да избере към кое пространство да се отправи.

3. Земята и Марс са с една същност

Според тази теория някога земята и Марс са били едно цяло след което са се разделили, друга подобна теория пък гласи, че животът на нашата планета има много общо с предполагаемия такъв на Марс. Това не е съвсем точно предаване на историята и текущото състояние.

В предишното си стъпало на еволюционно развитие човечеството е живяло на Луната, а в сегашното ни стъпало сме на Земята. Помагат ни интелигентни същества, които са на следващо ниво на еволюционно развитие и се намират на Венера, а ни оказват влияние висшите светове и съществата, които живеят на Марс.

4. Тъмната енергия

Тъмната енергия е една от най – големите мистерии в съвременната космология. Според тази мистерия повече от половината от нашата вселена е заета от тайнствена субстанция наречена тъмна енергия. Изглежда това е енергия използвана за преходните състояния във Вселената: създаване на нови планети или преходи в еволюционното развитие на групи живи същества.

5. Тъмната материя

Това е друга част от мистерията с тъмната енергия, а именно тъмната материя. Става дума за материя, която по всичко личи, че трябва да е там и навсякъде всъщност почти, но просто е невидима за нас поради една или друга причина. Отново проявление на невидимия свят. Това изглежда са структури, които аха да се появят на материално ниво, но още не са се проявили напълно.

6. Извънземен живот

Любима тема на безброй писатели. Разбира се, има други интелигентни неща във Вселените, но това, което хората най-често виждат са материализирани същества от Висшите Светове. Между другото, между нас има безброй интелигентни същества (ака извънземни), но не ги виждаме, защото не са поискали да се покажат.

Малко за теорията как хората са създадени от извънземни. Това е някаква психоделична теория, където се смята, че нито Бог е създал хората, нито са резултата от еволюция, а са създадени и от някакви извънземни същества. Тук трябва да се зададе въпроса кой е създал самите извънземни. Отговор от вида, че извънземните са създадени от други извънземни, веднага трябва да ви умори от смях осъзнавайки смехотворността на тази теория.

Разбира се, „извънземни” може да са участвали в създаването на човека, но те все пак са го правили по нечия воля.

7. Звуци от открития космос

Хората се опитват да открият с радиотелескопи звуци от открития Космос. Звуци на други живи същества. Мисля, че трябва да се слуша на едно друго ниво и просто да погледнем към близката Венера.

8. Лунните руини

Според тази теория на луната има руини оставени от други цивилизации, а защо не и цели градове. Може би. В светлината на написаното по-горе е по-скоро невъзможно, тъй като, когато човечеството е било на Луната, то е било в животинския си етап, а пък „извънземните” от градове нямат нужда.

9. Супер земята

Има една особена планета обаче, за която се смята, че е по – големия брат на Земята. Нарича се Глиесе 581д и за нея е доказано, че е около 4 пъти по – голяма от Земята и се намира на перфектното разстояние от звездата си за да има течна вода. Дори всички изследвания на състава и доколкото са възможни сочат, че на нея има течна вода.

Лично на мен това не ми прилича на загадка. Защо пък да няма други планети като Земята?!

10. Лицето в мъглявината Орел

Откритие направено от телескопът Хъбъл през далечната 1995г. Тогава този телескоп заснема мъглявината Орел, снимката е показано по почти всички световни медии. Минути след предаването по CNN телефоните започват да звънят както се казва на пожар, защото хиляди зрители са видели в горният ляв ъгъл на снимката лице.

Лично аз виждам и лице и няколко кучета, които да тичат насам-натам, а по-чувствителните граждани ще видят още повече неща. Всеки вижда това, което може да види и обикновено това са си човешки проекции. Не трябва да забравяме, че виждаме предимно това, което ни се иска. Та толкова години търсим извънземни в Космоса, можем да си позволим да видим поне лице.

Идеята за статията е инспирирана от 10 нерешени космически мистерии

Дневник на промените

Все още никой не е предоставил коментар, който да представлява мнение заслущаващо да бъде отразено в статията. Вие може да сте първи в това :)

Comments

2 Responses to “10 нерешени космически мистерии… които духовната наука може да обясни”

 1. vaclav antonov
  December 29th, 2010 @ 3:00 pm

  Здравей Редакция!
  За първи път виждам вашата публикация и ми се иска да изкажа някакво мнение по тази статия с което не задължавам никого да го приеме за вярно, по простата причина, че всяка теза изисква доказване по съвременните методи, които са чисто материални в своите анализи.
  Това, което съм чел по въпроса в някои отношения се разминава с хипотезите в тази статия, а моите собствени анализи и хипотези според мен, дават малко по-ясни отговори на въпросите засегнати в нея.
  1. По първата точка озаглавена “паралелни светове”- Според знаменитият руски учен-офталмолог и изледовател Ернст Мулдашев, който е направил четири експедиции до Тибет (толкова ми са известни на мен досега) и е получил извъредно много знания от тибетските лами и посветените монаси, съществуват около 1800 паралелни вселени. Те обаче допускат, че вселените са много повече, но толкова им е дадено да знаят на този етап от тяхното развитие.
  Останалата част от статията е вярна според мен.
  2. Червееви дупки или портали свързващи различни части от вселената.- Тук само може да се каже, че на определен етап от духовното развитие на човека се отварят каналите за пряк контакт с Божествения или ако искате го наречете Космическия разум, все едно.Този контакт с Космическия разум позволява на човешкото съзнание:1. Да получи висшите познания за вселената и Космичвския разум и 2.Да получи нови възможности непознати за него с които да влияе на определена част от пространството, духа и материята.
  Разбира се, тези дарби могат да ги получат само хора издигнали се до висш стадий в съзнанието,т.е.,посветени на много високо ниво.
  3. Земята и луната са с една същност.-Тук мисля, че предложената хипотеза не е вярна, що се отнася до първоначалното духовно сътворение на света, както е полученото знание от източната религия.
  Земята и Луната имат само една и съща материална същност, но условията на духовно или материално съществуване на Земята не идват от там. Луната е само една база в момента на извънземна цивилизация, която ни изследва от стотици години, може-би. Тя е по-слабата в момента от цивилизацията, която е базирана на Земята и е дошла след нея. Цивилизацията базирана на Земята е умираща цивилизация и за да продължи да съществува се нуждае от генетичен мзтериал и го получава от нас, земните жители. Тези опити се правят сравнително отскоро, от около 50 години и явно нямат голям напредък, защото досега биха ни завладяли много бързо. Явно прекалено различната генетика, не им позволява да създадът техен прототип на същество, което да ги удовлетворява.
  Цивилизацията обаче, която ни помага най-много в духовното израстване е земна цивилизация- това е лемурийската раса, съществувала на Земята преди около 2.000.000 години и е третата поред раса от съдаването на живота на планетата ни. От нея се е създала четвъртата раса- атлантската, която е съществувала около
  1.500.000 години и ние сме петата раса, наречена според източната религия “арийска”.
  Позовавам се в моята хипотеза, както сами разбирате на хипотезите на Ернст Мулдашев, които според мен дават много по-ясна представа за сътворението на живота на Земята, както и на невидимия свят. Той твърди, че ще има още само две цивилизации на Земята, докато човечеството не завърши своето развитие, т. е., не достигне пълна зрялост и не се превърне в съвсем ново същество. Нямам основание да не вярвам в подобно твърдение, тъй-като във вселената и в живота материален или духовен застой няма, а непрекъснато развитие. Целта на подобно развитие, вече трябва да е ясна за човечеството.
  4. Тъмната енергия.- Мисля, че има много видове енергии съществуващи във вселената във материалния и духовния свят според етапа на развитие на отделната материална или духовна личност. Една дава връзката с Космическия разум, друга му позволява да развие своите неподозирани възможности, трета му дава знанията за смисъла на Божественото съзидание, четвърта го превръща в ново същество, друга сътворява материалната (грубата вселена) и т. н. Но всички те произлизат и са проявления на една основна енергия, с която е изваяна материалната и духовна вселена в първоначалния и вид.
  5. Тъмната материя.-Според последните познания, материята бива два вида- видима и невидима, но въз основа на знанията, че от духовната вселена се е появила материалната, следва логичния извод, че тъмната материя идваща от духовната вселена още е в процес на преобразуване и не е завършила последния етап от развитието си в материална, тук авторът има право!
  6. Звуци от открития космос.- Ако има звуци идващи от открития космос, то смея да твърдя, че нито една високо развита цивилизация не би използвала този метод за контакт, по простата причина, че според мен вселената е гъсто населена с всякакви форми на живот и има много по ефективни начини за контакт с други разумни цивилизации, достигнали висок етап на развитие.
  Освен това може да се предаде много бедна информация, която на различна степен на развитие м/у двете цивилизации, не би била разбрана правилно или изобщо не би се разбрало, че ни се праща послание. Тъй-като всичко в разшифроването на посланията се свежда до математическия модел на разшифроването, откъде да знаем дали нашата математика е валидна в другата част от галактиката, където може да съществуват други физически закони. Не, най-ефективния начин си остава духовния контакт, защото въпреки многото различни материални светове, духовната вселена остава неизменна и само чрез връзката с нея може да се стигне до ефективен контакт м/у две цивилизации, намиращи в различен стадий на своето техническо и духовно развитие.
  Може-би на Венера има същества, които ни наблюдават и следят за правилното развитие на човечеството, но основната работа е оставена на самите нас, ние сами трябва да постигнем духовното съзряване, в това е смисълът на човешкото съществуване и за това ни е дадено правото на Избор. Това според мен е най-висшата мъдрост на Твореца, ако помислите правилно, ще го разберете.
  8.Лунните руини.-Смятам, че няма нищо вярно в това на Луната да има останки от човешката цивилизация в минало време. В по горната глава много ясно се изразих че там има извъземна цивилизация от може-би стотици години. Земната цивилизация по същество не е напускала земята, най-много отделни индивиди или някоя малобройна група, достигнала висок етап на духовно развитие при предишните раси, а такива е имало при лемурийците и атлантите.
  9. Супер Земята.-Тази точка почти не се нуждае от коментар. Но трябва да се отбележи, че нашата вселена е с диаметър повече от 100.000 светлинни години, а възможностите на телескопа Хабъл да открие и изчисли точните координати на планета, са около 10-15 светлинни години на разстояние от нашата планета, така, че представете си ако на всеки 10-15 св. години има по една такава планета и на нея има вода и съответно живот, колко обитаеми планети има във вселената всъщност, макар и на различно ниво на развитие. По груба сметка излизат около 200.000 обитаеми светове, а това съвсем не е малко, нали?
  Но, във вселената има безкрайно разнообразие от различни форми на живот и условията за живот на една планета не биха се повторили на друга.
  10. Лицето в мъглявината Орел.-Не мога да коментирам нещо което не съм видял, но щом се твърди, че е било наблюдавано от много хора, значи е истина.
  Според мен такива явления са дело на висш разум, както и подобни явления случващи се на земята повече от 60 години, а може-би от много по-рано. Зная само, че нищо не съществува и не става без причина, която ние още не можем да разберем, впрочем, сигурно има хора способни да го разберат, когато им е дадено да го разберат, но дори такъв човек да предаде вярно полученото послание, кой би му повярвал?
  Повечето хора още не вярват в извънземни, заради многогодишното педантично промиване на мозъците им на всички обществени нива и този човек би попаднал в прицела на безпочвената критика и подигравките им, понеже си мислят, че всичко в тая вселена вече им е известно.
  Какво да се прави, това е синдромът на пълното невежество.
  Най-тежката болест на това човечество е невежеството в което съзнателно ни държат и до ден днешен нашите и чужди управници. Все пак в последните години все нещо може да се научи по въпросите които ни вълнуват от подобно естество, Доста подобни издания взеха по-лесно да си пробиват път на пазара, лошото е, че и в тая област започна да се увеличава дезинформацията, за щастие, тя е още много слаба. С това завършвам. Моля да ме извините, ако нещо от това не се връзва с вашите представи! Това само е едно лично мнение, нищо повече!
  Вярвайте в интуицията си, нея никой не може да ви я отнеме!
  С приятелски поздрав!

 2. vasil georgiev
  March 26th, 2013 @ 12:51 am

  doktor Alien

Leave a Reply

 • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

  * = required field
 • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

 • ВРЪЗКИ/Blogroll

 • ------------------------
 • Блог класация
 • ------------------------