РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Мислим логически? О неее….

Имаше един учител по математика. Като го питаха за някоя костелива задача как е дошла идеята да я реши, той казваше: „Умен съм бил, сетил съм се”. После споделяше, че така казвали и неговите преподаватели в университета. „Умен съм бил, сетил съм се”….да, ама това не е точно логическо мислене….Човекът просто не можеше да обясни логически как е стигнал до брилянтната идея.

Съзнавано и несъзнавано знание

Хубаво. Дошла ни е идеята и от нея избридваме логическите решения, за да получим решението. Но идеята откъде идва?! Бихме могли да помислим, че идва от опита. Но за да използваме някой факт при логическото мислене, трябва да се сетим съответния факт в главата си, а огромната част от нашия жизнен опит е нещо забравено. Потънали в несъзнаваното знания.

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------