РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Парадоксът на огледалото от философска гледна точка

Прадоксът на огледалото гласи, че когато се погледнем в огледалото, дясната ни ръка ще изглежда лява, а лявата ни дясна. Това можем да проверим директно на първата фигура. Там се отбелязали дясната и лявата ръка на отражението. Дясната ни ръка изглежда лява там, а лявата дясна.

Можем да предпологим, че това се дължи на факта, че нормално двете ни очи са в една линия успоредна на земята. Нека да наведем глава настрани на 90о и пак да се погледнем. Уви, на нашата лява ръка продължава да съответства дясната на отражението.

« go back
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------