РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Парацелз, посветеният

Парацелз е един от малкото истински посветени, които познаваме. Затова ще разгледаме живота и творчеството му от три гледни точки: на историята, на духовността и на мистиката.

Можем да наречем някой посветен, само ако са му разкрити тайните и мистериите на човешкия и Божествения живот и той може да спомага и направлява духовното и цивилизационно развитие на човечеството. В термините на Юнг можем да обясним посвещението чрез връзката с колективното несъзнавано. Посветеният има силна връзка с колективното несъзнавано на човечеството, може да разбере какво е необходимо да се направи за развитието на науката и духовността и може със своите умения и воля да влияе и променя колективното несъзнавано.

« go back
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------