РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Дългите сенки

*** Жълти пердета, оранжев залез зове дългите сенки.

Храните, които ни изяждат

Организмът на различните хора има различна устойчивост на болести, токсини и храни. Някои могат да ядат и пият изненадващи неща в големи количества и пак да се чувстват добре. За нас останалите е добре да знаем какво е въздействието на някои групи храни.

Тих светлик

 *** Лек, тих светлик във безлунна нощ отдаден, повей топлина.

ОЩЕ ХАЙКУ

О, оранжево,
оранжево небето.
Жълто поле.

МАЛКО ХАЙКУ

На жълти листа есенен килим овехтял. Слънце излиняло.

На една планета гост съм

На една планета гост съм,
мъничка прашинка полудяла
токущо станала от сън,
бъдещето свое не видяла.

Господин Широки Пръсти и Зестрата

Господин Широки Пръсти е собственикът на местната страноприемница. При него се отбиват странници, за да намерят легло за през нощта и граждани, за да обърнат по една или повече чаши вино. Вино, което Господин Широки Пръсти кръщаваше щедро с вода, вероятно от религиозни съображения.

В ранния следобед кръчмата започна да се пълни показвайки старанието на посетителите да свършат поне едно нещо добре. Господин Широки Пръсти сновеше насам-натам, а неговият котарак се излежаваше до огнището. Все още завършваше дневния си сън. Той беше котарак в разцвета на силите си, с широки, мощни лапи и умение да се преструва на малко котенце, за да получи късче месо от чиниите наоколо.

Господин Широки Пръсти и Синът на Клисаря

Господин Широки Пръсти беше собственикът на местната страноприемница. Казваше се Широки Пръсти, защото беше доста щедър понякога. Щедър беше, когато разреждаше скришно виното с вода. Не се скъпеше на водата.

Мястото бе закътано, приятно. Някой заблуден пътник ще се дотътри уморено до вратата, ще влезе в приятната задимена атмосфера вътре и с удоволствие ще остане да пренощува. Ще похапне от манджите на Господин Широки Пръсти, ще се качи в стаята си и през отворения прозорец ще се наслади на глътка свеж въздух и на величието на околните гори.

Самият Господин Широки Пръсти ще го посрещне с широко разперени ръце със свлечени ръкави. Ръцете са му вдигнати, за да посочи какви манджи има на огнището и какви напитки по дървените рафтове, за да не би случайно гостът да пропусне да си поръча нещо, което би си поръчал.

Лианата

Мария изтопурка навън влачейки тежките ботуши. Агрономът се беше отдалечил вече на десетина метра и тя го последва вперила поглед в небето. Там горе родната Земя стоеше като страж на едно и също място по всяко време на деня и нощта. Покатери се на всъдехода и агрономът припряно натисна газта. Едно от задълженията му беше да помага на младите учени, но все пак негов избор бе дали това му харесва или не.

Патладжан с доматен сос, вкусно и здравословно

Предлагам ви една рецепта за консервиран патладжан с доматен сос. Традиционният подход изисква патладжанът да бъде пържен, лукът да бъде пържен и т.н. За разлика от традиционния подход ние искаме да избегнем пърженето по здравословни и други причини. Първо, патладжанът е доста порест и поема огромно количество мазнина при пържене. Затова, ако закупите от някой магазин буркан с патладжан и го отворите, отвътре най-вероятно ще ви сполети миризма на гранясало.

keep looking »
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------