РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Заключват ли ни заключенията?

Винаги съм разсъждавал над ползите от логическото мислене. Напоследък свалих напълно всички подозрения от него. Логическото мислене не е панацея, а просто средство. Не оръжията убиват хората, а хора убиват хората. Не логическото мислене е вредно, а някои начини за използването му

Повелителят На Гората

Следобедното слънце пращаше проблясъци на накъдрената от мудния вятър вода. Наблизо стара върба беше почти потопила клони в реката. Дядото седеше на столче и следеше с тихо спокойствие леко полюшващата се плувка. Другият край на въдицата беше удобно подпъхнат под столчето. Внучето беше полуседнало, полуизлегнало се на брега. Камъчетата предлагаха богати възможности за подреждане, наоколо имаше и клечки. Тук таме и цветя сред тънката трева.

И идва време

Воинът скочи от постелята, грабна ножа и с един замах проряза стената на юртата. Няколко от тях влетяха през входа. Мина през прореза и видя кръга около себе си. Бяха подходящо разположени за битка. Скокна обратно и налетя на събраните накуп мъже. В тясното пространство трудно се върти меч. Използва това, за да посети всеки с […]

Чух се да простенвам

Чух се да простенвам. Клепачите ми все едно не се отвориха, а се размиха и пред очите се откри тъмночервено небе. Завъртях глава и хоризонтът бавно се разкри открай докрай. Оттам, където небето бе по-светло, лъхаше гореща топлина. Не помнех как съм попаднал тук. Бях легнал върху нещо и усещането за него ме изпълваше с все по-голям страх. Рано или късно трябваше да се обърна назад.Не ми се занимава с това как съм попаднал тук. По-важното е да разбера как да се махна. Спомените щяха веднага да се върнат, ако ги имаше.

Перфектната Коледа

Момиченцето усилено рисуваше, захапало крайче руса къдрица. Беше седнало на пети, а малката масичка беше на височината на раменете му. Напоследък трябваше да прекарва повече време в стаята си и всеки шум откъм вратата го караше да хвърля поглед с надеждата, че вече може да се присъедини към възрастните.

Какво значи да си гъвкав

Човек има свой вътрешен и външен живот. Нещата не винаги се нареждат, както очакваме във вътрешния живот, та какво ли остава за външния. Имаме известни очаквания, вървим нанякъде и изведнъж обстоятелствата се изменят. По някакъв начин реагираме на външните обствоятелства, изменяме стратегията, проявяваме гъвкавост.

Има един критерий, по който да разберем дали проявената гъвкавост е гъвкавост. Степента на вътрешна реакция спрямо променените обстоятелства.

« go back
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------