РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Вятърът на Светулките

Въжетата звънтяха под порива на вятъра. Звънтенето не се чуваше, но се виждаше, доколкото можеше човек да види нещо през пушилката от прах, листа и малки клонки. Тентата се въртеше лудо и единствено последните колчета, укрепени с масивни камъни, я задържаха. Иначе щеше да последва оборудването разпиляно нагоре по хълма. Натам гледаше и бедния археолог, който за кой ли пореден път проклинаше вятъра.

Символизмът На Поговорките. Част II от Използване На Символи За Въздействие Върху Несъзнаваното

Мъдростта на народното творчество се изразява с приказките, песните, гатанките, пословиците и поговорките. „Пословиците може да представляват интересни наблюдения, етични правила и съвети или песимистични коментари за живота” (изт. Уикипедия). Те са най-вече поуки или предупреждения. Изказът е синтезиран, обикновено в едно израчение, въздействащ и запомнящ се, с изменена спрямо нормалната реч структура. Така се излиза от битовия смисъл на думите и се придобива нов. Поговорките са подобни на пословиците, но при тях е засилено използването на преносното значение, символизма, алюзията и аналогията.

Както вече говорихме, всяко използване на символен език по някакъв начин въздейства на човекото несъзнавано. Нашата цел е да се опитаме да разберем точно как става това при поговорките.

Това, което може да се види в момента е забележителното влияние, което някои поговорки могат да окажат на несъзнаваното и въобще на човека. Преди това нека въведем няколко дефиници, които ще ни послужат при работата

“Ако врагът има непревзимаема крепост, постарай се да го държиш вътре в нея”. Методи за работа с егото

Врагът има непревзимаема крепост. Вътре има няколко хиляди въоръжени, решени на всичко мъже. Половината от тях са толко добре обучени, че могат да убият човек с обикновен стаен фикус като при това оставят достатъчен брой листа за салата.Стените са дебели по двадесет стъпки, стенните оръдия внушителни, нагорещените казани с олио заплашителни.

Задачи, които всеки човек има на Земята

Ние говорим за задачите, които човек има да върши на Земята. Те са няколко групи и тяхното разбиране може да разшири възприятията за духовния път. Освен това различните видове задачи имат нужда от различни средства и опитности, с които си служи човека. Накрая има и универсални закони, с които човек да съобразява действията си независимо от задачите.

Първата група задачи са свързани директно с човешката еволюция. Доколко човешката еволюция като най-високо ниво днес е стигнала до развиването на мисленето, то мисленето на човечеството е основен обект за работа. Правят се усилия за премахване/преобразуване на негативните мисловни форми и за изграждане на ново мислене, което ще води човешката еволюция в правилната посока. Това е реформиране на човешкото мислене и човешки отношения, което може да се извърши по множество начини. Съдаването на литературни произведения, обществената дейност, политическата дейност и каквато и да е дейност свързана със създаването на нови образци на човешко мислене е присъща на хората натоварени с такива задачи. Необходимо е да се развиват опитности предимно в тези направления.

„Сам да се вържеш на колче в полето”. Его заблуди и методи за отклоняване на човек от пътя

Срещали сте по полето коне и магарета вързани на кол. Те не могат да идат другаде освен около кръга, който им позволява въжето. Някои използват пранги като средство за спъване на конете. Какво е общото между спънатия човек и спънатия кон? Господарят на спънатия кон се грижи коня да не го въведе в неприятности и да не му избяга. Иска коня да е под контрол и затова го спъва или връзва за колче.
Спънатият човек се връзва сам на колче в полето на живота. Ограничава сам своята подвижност, защото това може да заплашва сигурността му или по-скоро сигурността на родителите му и наложения семеен модел (е, срещат се и друг тип родители…..ама малко).

От Библията за тайната на истинското знание и за прераждането

Както казва пророк Исая (Исая 6:9), „с уши ще чуете, и не ще разумеете, и с очи ще гледате – и не ще видите”. Библията не е нещо, което всеки може да разбере. Ако искаш сам да я разбереш, то първо трябвало да се прочете 10 пъти и от следващите прочитания зашочвало да идва разбирането.

То и в самата Библия си го пише, че истинското знание не е за всеки. Запитан от учениците си защо говори на хората в притчи, Исус казва: „понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират” (Матея 13:13). И защото „вам (на учениците му) е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено” (Матея 13:11).

На неразбиращите се говори образно, за да схванат поне нещо, но истинското и пълно знание е само за учениците на Исус. Не е нужно да казвам, че май само ученика на някоя истинска духовна школа може да се докосне до истинското знание. Останалите само си правим гимнастика на пръстите тук и там.

“Широко затворени за настоящето очи”. Его заблуди и методи за отклоняване на човек от пътя

Егото се опитва да те накара да отвориш широко очи и да впериш взор или в миналото, или в бъдещето, но не и в настоящето.
На него не му харесва да живееш в настоящето, тук и сега. Хитро е егото. Моето настояще е моята единствена връзка с времето. А времето ражда пространството. Излиза, че моята единствена връзка с пространството (или реалния свят) е настоящето. А на егото не му харесва да виждаш реалния свят. На него му трябва да живееш в илюзорния

Митът за различието и еднаквостта. Его заблуди и методи за отклоняване на човек от пътя

Егото примира от кеф за всякакви изключения и условности.
Има Вселенски закони, има и човешки закони. Но да погледнем един човешки закон. Стотици параграфи и паргарафчета, десетки изключения. Управляващата партия иска да сложи свой човек за президент, но той е под 40 години. Закона се промена и вече границата на възрастта е 35 години. Управляващите ще сдават властта и променят закона за преследване на престъпността по високите етажи, така че той да не важи за последните 4 години?!

Его заблуди и методи за отклоняване на човек от пътя. “Вкарай света в азбучник”

Обикновеното егото мрази различните и неразбираеми неща. Не се знае откъде дебне опасност. Затова егото си служи с различни средства за борба срещу различното или усещането за неразбираемо и се грижи те да не стигнат до съзнанието.
Седите например и мислите за даден проблем. Мислите дем, месец, година и резултат никакъв. Това означава, че егото е блокирало и мисловния ви процес, така че той да не види различното и неразбираемото и да се опита да погледне на нещата от различен ъгъл. Защото различното и неразбираемото са тези неща, които ще ни позволят да погледнем на света различно и да почнем да правим нещата различно и така да получим различен резултат.

Его заблуди и методи за отклоняване на човек от пътя. “Натовари магарето със слонски товар”

Егото си служи с доста хитри похвати, за да отклони човек от усилията му за духовно развитие и от пуътя за постигане на единение.

Ето един от тях

“Натовари магарето със слонски товар”

Казали са ви, че ви бъде полезно да правите всеки ден по 10 клякания и така 6 месеца. Очакват се забележителни постижения.
Правите 10 и се “въодушевен” и правите още 100, ей така, защото можете и сте “як”.

keep looking »
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------