РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

КАКВО Е ЗДРАВЕ

Това е новото разбиране, това е утешението, което ни
посреща в пристанището на душите, но само, ако си позволим да го приемем. Не е
толкова важно как точно е описано какво е здраве, а дали ще приемем това
разбиране. За себе си.

Решаването на проблема започва с приемането, че има
проблем. Всеки ще мине дълъг път, докато се научи да приема проблемите си, да
не си затваря очите за тях. И това е част от лечението. Знанието за проблема може
да помогне на човек, но незнанието не е оправдание за боледуване. Незнанието не
спасява никого.

Злото съществува, защото е отхвърлено от доброто

Хората са различни. Различни по всичко. По физически и психични характеристики. Обществото и семейството се опитват да ни направят еднакви, но няма как напълно да успеят. Ние сме различни и няма защо да се заблуждаваме, че си приличаме, че сме еднакви. Дори, когато ни изглежда да сме еднакви, просто не виждаме различията.

Затова всеки човек има различна съдба и не просто има различна съдба, а може да очаква да му се случват неща, които са си негови неща, които му идват, защото е точно такъв, какъвто е, а той е различен от другите и затова не може да получи нещо, което принадлежи на съседа му, колкото и да му се иска.

ЛОГИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ СА ПРИМИТИВНИ

Има две логики в света. Едната е логика на истината, а другата логика на лъжата. Когато искаш да излъжеш някого, започваш да доказваш. Тогава лъжата е с теб. Когато не доказваш, истината е с теб.

Нищо в света на се нуждае от доказателство. То е, каквото е, изложено е каквото е и е видимо за всички, каквото е. Когато някой иска да замаже видимото, почва да доказва. Може да изведе и че черното е бяло.

За вземането на решения. Не всички добри качества са добри за всички хора.

Отива човек на курс за позитивно мислене. Там го учат да си мантросва „Аз съм спонтанен, аз съм спонтанен, аз съм спонтанен, …”. Човекът се опитва да стане спонтанен, опитва се да действа спонтанно и също така спонтанно попада под колелата на трамвая…..Просто, защото спонтанността при него не е чиста. На неговата спонтанност не може да се вярва, каквото и да прави той.

Вземането на решение е пределно проста задача. Стига човек да знае как да взема решения. Стига човек да знае какъв тип е при вземането на решения. Тук ще ви бъде споделено как можете да вземате решения в зависимост от това какъв тип сте при вземането на решения. Ето ги и типовете.

Връзката на развитието на човека с отношението му към времето

Преди век и нещо в Париж се състояла сказка на тема “Използване
на математиката при кроенето на дрехи”. Оназ вечер в залата се били събрали
всички знаменотости на Парижката мода очаквайки да бъдат обогатени с нещо
полезно. Лекторът се изправил пред аудиторията, прокашлял се и започнал: „Нека
за удобство да приемем, че човешкото тяло представлява идеална сфера”….

Хипотезата за Божественото начало

Произходът на живота на нашата планета винаги е бил предмет на оживен интерес. Имало е моменти в човешката история, когато този въпрос се е радвал на единно разбиране у всички хора, но поне последните векове той е една от причините за разделение, ожесточени спорове и дори насилие. Съществуват поне три основни гледни точки, които са […]

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО … ИЛИ ДОКОЛКО СМЕ ПРИГОДНИ ЗА РАБОТА В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Основното при справянето със стреса е управлението на стреса. За управлението на стреса спомага много знанието за неговата същност и причини. Човешката психика е достатъчно гъвкава, но за да добие своя комфорт на изживяване са й необходими хиляди години. Поне за средностатистическия човек.

Съвременните работещи хора смятаме, че имаме професия. Не, ние нямаме професия. Да бъдеш професионалист означава да си отдаден на някакво знание и производството на блага, които са необходими за човечеството. Съвременният работник или служител не е професионалист. Той работи за някого и поради тази причина изпълнява роля. Роля, която е необходима за неговия работодател.

ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА И КОГО ОБСЛУЖВА ТЯ

Според теорията на конспирацията има определени сили и групи хора в света, които целят постигането на своите цели независимо от това, че постигането на тези цели може да причини беди и страдания на останалото население. Още повече, тези сили и групи незнайно по какви причини имат за цел да причинят директно беди и страдания на останалото население. Техните действия са тайни и се основават на силови предимства като власт и пари.

Конспираторите изглеждат всемогъщи, но все пак са се провалили или постоянно се провалят в нещо. Не могат да опазят тайните си. Навсякъде можем да намерим информация за безброй конспиративни операции започвайки от убийството на Дж. Ф. Кенеди и завършвайки с това, че Ал Гор е извънземен. Има и определени групи хора – антиконспиратори, които са се заели със разкриване и оповестяване на конспиративните планове и операции.

СЕКСИЗМЪТ И СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Моля, ако преценявате, че сте имали множество разочарования с противоположния пол, не четете това. Изложението представлява поглед от философска гледна точка и изводите му може да са стресиращи за някои хора.

По официално определение сексизмът или половата дискриминация е проява на омраза,отхвърляне, дискриминация към хората заради половата им принадлежност, предопределяне на социалната им роля, сексуалната проява и правната свобода. Такова е и изтъкването, че един пол е по-висш от другия (мъжки или женски) и че човек принадлежащ към един пол не може да си позволи да има някоя от характеристиките на другия.

Оптимизмът като самозаблуда

В наше време ние приемаме определени качества за положителни, а други за отрицателни. Може би желанието за сигурност ни кара да се привързваме към твърдото определяне на двойките противоположности.

Животът постоянно опровергава тези твърди предпочитания. Чаша студена вода е прекрасна в зноен летен ден и ужасна при минус десет градуса. Опитваме се да мислим, че качествата на човешкия характер са далеч по-висши и не могат да се приравнят към усещанията на тялото, но пък никой не знае къде свършва тялото и къде започва мисълта.

« go backkeep looking »
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------