РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

10 фрази на Берт Хелингер – основоположник на Фамилните Констелации

Често сме се питали, а може би най-вероятгно продължаваме да се питаме защо не можем да направим това, което искаме да направим; и защо продължаваме да правим това, което не искаме да правим. Фамилните Констелации дават отговор и на тези въпроси, а ето 10 фрази на Берт Хелингер, които демонстрират това. Благодаря за тяхното синттезиране […]

За Дявола и Бога

Може да не сте или да сте виждали падащ есенен лист. Обагрен в най-прекрасните цветове на есента. Сбогуващ се с дървото родител. Лекото въртеливо движение привлича погледа и го следи по целия му път. Пътят към Земята. Откъдето се е появил като сокове плуващи по тялото на дървото родител. На земятата този лист не е […]

Защо знанието носи страдание и как…..

  Добре, сега ще се запитате защо ни е необходимо да говорим за знанието. Честно казано знанието е нещо безмислено и няма никаква практическа полза от него. Е, сега не се изправяйте на нокти. Знанието може да е много полезно, но почти всички ние живеем по начин, така че всяко наше знание е безмислено….. В […]

„Духовността“ не води до любов … или как „добрите“ хора ежеминутно създават злото

Преди векове аз възпрях на земята и тук устроих си шега: венчах се за земната Истина свята, но тя увенча ме с рога Христо Смирненски   Трябва първо да ви кажа, че обикновено не използвам понятията „добро“ и „зло“. Ако ги използвам тук, то е за по-добра илюстрация. Иначе мога да кажа, че хората просто […]

На дъното на пъкала

          Oсвен, че е прекрасно стихотворение, тук има неща, над които можем да се замислим или поне аз виждам. Можем да се издигнем отново, когато стигнем пълната безизходица и обикново в интелектуалната безизходица можем да усетим и почувстваме новия път. А пък слънцето си го носим в нас. И когато загубим […]

Мислим логически? О неее….

Имаше един учител по математика. Като го питаха за някоя костелива задача как е дошла идеята да я реши, той казваше: „Умен съм бил, сетил съм се”. После споделяше, че така казвали и неговите преподаватели в университета. „Умен съм бил, сетил съм се”….да, ама това не е точно логическо мислене….Човекът просто не можеше да обясни логически как е стигнал до брилянтната идея.

Съзнавано и несъзнавано знание

Хубаво. Дошла ни е идеята и от нея избридваме логическите решения, за да получим решението. Но идеята откъде идва?! Бихме могли да помислим, че идва от опита. Но за да използваме някой факт при логическото мислене, трябва да се сетим съответния факт в главата си, а огромната част от нашия жизнен опит е нещо забравено. Потънали в несъзнаваното знания.

Четирите Измерения На Щастието

Думата щастие е отвлечено съществително, а разбирането за щастие е още по-отвлечено и варира в зависимост от епоха, социална група, икономическо развитие, че дори и от моментните настроения. Това е едно от най-търсените и най-недостижимите неща в света.

Неговата трудна достижимост се определя в огромна степен от това, за кого точно искаме да осигурим щастие. Искаме да направим щастливи самите себе си или искаме да направим щастлив някой друг? Ако искаме да направим щастливи самите себе си, то знаем ли собствените си потребности, чрез чието задоволяване да стигнем до щастие? Как разбираме кои са нашите истински потребности, а не моментни заблуди?

ВИНАТА КАТО ДЕГРАДАЦИЯ

През 20-те години на миналия век учени в Германия са установили, че груповият живот на хората се управлява от нещо като колективна душа. За да избегнат религиозните асоциации, те са нарекли явлението духовно поле. Духовното поле няма нищо общо с Духа, а представлява над-материална структура, която обединява хора и управлява дейността на групата.

Днес духовното поле има различни наименования в различните предметни области. Названието духовно поле е преминало в названието морфогенетично и морфологично поле.

Духовност, духовност и пак духовност

Пфу, пфу, пфу….как пък можа тази дума духовност да изтече мазно измежду пръстите ми, за да прибави още малко към доста понадутото си място в главите на модерно обремененото ни съвремие, което мачка усилено материализма само и само, за да го издокара в малко по-нова премяна кръстена с новото звучно име, с новото мерило за престиж – духовност.

Истинският човек е самодостатъчен

Истинският човек е самодостатъчен

keep looking »
  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------