РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Четирите Измерения На Щастието

Думата щастие е отвлечено съществително, а разбирането за щастие е още по-отвлечено и варира в зависимост от епоха, социална група, икономическо развитие, че дори и от моментните настроения. Това е едно от най-търсените и най-недостижимите неща в света.

Неговата трудна достижимост се определя в огромна степен от това, за кого точно искаме да осигурим щастие. Искаме да направим щастливи самите себе си или искаме да направим щастлив някой друг? Ако искаме да направим щастливи самите себе си, то знаем ли собствените си потребности, чрез чието задоволяване да стигнем до щастие? Как разбираме кои са нашите истински потребности, а не моментни заблуди?

Приспособимостта на човечеството има предел

Отказахме се да се приспособим към Природата, а се опитваме да се приспособим към безумната среда, която сами сме създали. Отказахме се от лекия живот, за да потънем до шия в живота с фалшив блясък.

Да, живота в единение с Природата е лек или поне за тези, които нямат фалшиви амбиции. Фалшивите амбиции осъдиха децата ни на от 11 до 16 години образование. Фалшивите амбиции задушиха нуждата на децата ни от единение с Природата и я задушиха с компютърни игри, телевизия на килограм и наркотици.

10 нерешени космически мистерии… които духовната наука може да обясни

Десетте нерешени от науката космически мистерии биха могли да бъдат обяснени, ако се използва доста по-широкия светоглед на мистиката и окултизма. Още повече, че някои „нерешени” космически мистерии са дело на окултисти. Идеята за паралелните вселени е въведена през 1895г. от философa Уилям Джеймс, който е привърженик на теософията на Сведенборг. Самият Сведенборг пише и теологични творби, които са послания от невидимия свят. Нека сега да започнем с нерешените космически мистерии.

Парадоксът на огледалото от философска гледна точка

Прадоксът на огледалото гласи, че когато се погледнем в огледалото, дясната ни ръка ще изглежда лява, а лявата ни дясна. Това можем да проверим директно на първата фигура. Там се отбелязали дясната и лявата ръка на отражението. Дясната ни ръка изглежда лява там, а лявата дясна.

Можем да предпологим, че това се дължи на факта, че нормално двете ни очи са в една линия успоредна на земята. Нека да наведем глава настрани на 90о и пак да се погледнем. Уви, на нашата лява ръка продължава да съответства дясната на отражението.

Холографската Вселена, аналогията и болестите

…или защо не можеш лесно да избягаш от родовата карма

Холографската Вселена. Всъщност от всичките приказки за Холографската Вселена ни стига само едно основополагащо понятие: „Във Вселената всяка отделна частица съдържа информация за цялата Вселена”.

На помощ може да извикаме и законите на Хермес: „всичко е едно”, „каквото вътре, това и вън”, „каквото горе, това и долу”; които са си същото, но с повече конкретизация и практическа полза.

Та Вселената е холографска. Само в пространството? Или и във времето?

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------