РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Четирите Измерения На Щастието

Думата щастие е отвлечено съществително, а разбирането за щастие е още по-отвлечено и варира в зависимост от епоха, социална група, икономическо развитие, че дори и от моментните настроения. Това е едно от най-търсените и най-недостижимите неща в света.

Неговата трудна достижимост се определя в огромна степен от това, за кого точно искаме да осигурим щастие. Искаме да направим щастливи самите себе си или искаме да направим щастлив някой друг? Ако искаме да направим щастливи самите себе си, то знаем ли собствените си потребности, чрез чието задоволяване да стигнем до щастие? Как разбираме кои са нашите истински потребности, а не моментни заблуди?

Използване на цветовете за психично стимулиране

Ние общуваме помежду си предимно чрез думи. Понякога използваме метафори и символи за по-ясно изразяване и по-голямо въздействие. Можем да говорим с дни за любовта и все още да не сме разбрали нищо за нея, докато само една фраза на Виктор Юго ще ни каже повече: „Животът е цвят, любовта – мед от него.”

Символите се свързват директно с нашето несъзнавано, с неговите архетипи и структури. Те са ключовете, с които се събуждат знания, чувства, настроения и мисли. Чрез символите ние можем да говорим на нашето подсъзнание и ефективно да влияем на психиката си.
Символите могат да бъдат думи, цветове, звуци, образи и картини, вкусове, миризми и т.н. Тук ще се спрем на символизма на цветовете. Можем да решим какво в нашия живот се нуждае от стимулация и развитие. След това да определим цветовете, които могат да ни помогнат за това. Тях ще използваме, за да боядисаме дома си и когато избираме мебели и дрехи.

Символизмът На Поговорките. Част II от Използване На Символи За Въздействие Върху Несъзнаваното

Мъдростта на народното творчество се изразява с приказките, песните, гатанките, пословиците и поговорките. „Пословиците може да представляват интересни наблюдения, етични правила и съвети или песимистични коментари за живота” (изт. Уикипедия). Те са най-вече поуки или предупреждения. Изказът е синтезиран, обикновено в едно израчение, въздействащ и запомнящ се, с изменена спрямо нормалната реч структура. Така се излиза от битовия смисъл на думите и се придобива нов. Поговорките са подобни на пословиците, но при тях е засилено използването на преносното значение, символизма, алюзията и аналогията.

Както вече говорихме, всяко използване на символен език по някакъв начин въздейства на човекото несъзнавано. Нашата цел е да се опитаме да разберем точно как става това при поговорките.

Това, което може да се види в момента е забележителното влияние, което някои поговорки могат да окажат на несъзнаваното и въобще на човека. Преди това нека въведем няколко дефиници, които ще ни послужат при работата

Използване на символите за въздействие върху несъзнаваното

Несъзнаването ни говори чрез символи. Например сънищата.

Но и ние можем да говорим на несъзнаваното чрез символи и да влияем на другите и себе си в определена посока.

Какви могат да бъдат символите:

- Словесни: думи и изречения

- Много важни словесни символи са народните пословици и поговорки

- Звуци: музикални тонове, химна на страната, нетонални символи като различни видове призоваване (плач например), изразяването на емоции чрез звуци (писъците) и т.н.

- Визуални: цветове, форми, обеми

- Тактилни: прегръдката, докосване на определени части на тялото (ако мъж хване жена над лакътя, това изразява сексуално желание)

- Езикът на тялото и лицето

- Вкусови: горчиво, кисело, сладко, солено, стипчиво. Горчива може да е храната, но може и да е живота.

- Обонятелни: някои билки се използват от шаманите за подготовка на несъзнаваното на себе си и обекта на въздействие

- Символизъм свързан с болестите и емоционалните състояния

- Религиозни и окултни

Несъзнаваното , свободната воля и осъзнаването

Когато сънуваме става процес на обмен на информация между съзнаваното и несъзнаваното. В резултат виждаме „филмчета”. Това, което виждаме при сънуване може да е минало преживяване, минала опитност, изплувало несъзнавано съдържание или усещане за бъдещето. Но такава класификация е условна в зависимост от гледната точка, защото винаги имаме и трите неща. На базата на минали преживявания, картини и мисли, използвани като градежни блокчета, се изразява символично несъзнаваното съдържание и това винаги може да породи усещане за бъдещето или по-точно посоката, в която се движи същността на човека, която пък и определя неговото бъдещо битие.

Човекът е загубил вече познанието за символния език и затова въприема сънищата буквално. Страшното за наистина страшно, а веселото за наистина весело. Така, както не се усещаме за символизма на думите. Всяка дума има буквално значение и по-дълбок смисъл, и по-дълбок смисъл и т.н. Така, ако кажем за някой, че е сляп, той може да е физически сляп, но може да искам да кажем, че не вижда нещо в живота. Всяка дума, че и буква, има буквално, духовно и Божествено значение и не случайно се говори, че езикът човешки е дар от Боговете.

Така и сънищата имат своите многообразни значения. За да можем да си тълкуваме един сън, трябва да го запомним. Много пъти се събуждаме нощем, сещаме се какво сме сънували, а на сутринта нищо не помним. Това е така, защото това, че сме сънували и при събуждането „помним” съня, не означава, че той е в нашата памет. Ако се събудите след сън и си спомните съня и веднага станете от леглото и запалите лампата, в повечето случаи начаса ще се усетите, че сте забравили съня.

Това е така, защото при събуждане и затворени очи човек продължава да е в променено състояние на съзнанието и затова все още има връзка с изплували части от несъзнаваното: съня. В това състояние човек трябва да прехвъли съня в паметта си, т.е. да си го повтори мислено, „да завърти лентата” няколко пъти, за да може съня като икформация да мине в паметта. Е, в някой случаи това свата автоматично.

Това показва, че паметта, в която работи съзнанието, си е работна област само на съзнаваното и това, че сме сложили нещо там все още не означава, че го разбираме.

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------