РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Въвеждане на Дневник На Промените

От днес за всяка тема се въвежда Дневник На Промените.

Далеч съм от мисълта, че това, което пиша тук, е само мое творчество. То е резултат от общуването ми с много хора. Затова, когато публикувам нещо, то е само един временен вариант. Всеки ваш коментар, който нови нещо ново, показва грешки, показва нови гледни точки или просто интересно противоположно мнение, ще бъде отразен в публикацията и неговият принос ще бъде отбелязан в Дневника на Промените, който ще се намира накрая на всяка публикация.

Спасяването на българските евреи. Как точно е станало?

Историята винаги е била по-изненадваща, от това, което сме знаели. Следващият откъс е от книгата “И очите ми видяха Изгрева” на Николай Дойнов. В нея той описва живота си като ученик на всемировия Учител Петър Дънов (Беинса Дуно).

Новини

Здравейте!!!

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------